Pomoć slepima Srbije

Čovek može biti slep ali ne sme biti nevidljiv

Rodjeni slepi i oni koji su oslepeli kao bebe imaju jos tragičniju situaciju i još goru budućnost. Ima ih nekoliko hiljada.

U inkubatorima, osim što oslepe, deca često obole od lakše retardacije, bez jasne svesti o svetu i životu.

Sa njima je neuporedivo teže raditi na rehabilitaciji i osposobljavanju za kakav takav život dostojan čoveka.

Samo institucionalna zaštita ima mogućnosti da ovim nesrećnicima pomogne.