Pomoć slepima Srbije

Lokalni centri za dnevni boravak


Dok slepa deca rastu, raste i njihova usamljenost i mentalna zaostalost. Porodica i neposredna okolina nisu dovoljni da reše njihove probleme. Raste i spoznaja sveta u kome za njih nema mesta. Suicidnost i agresivnost su često jedini odgovor za koji znaju.

Naša namera je

  • da slepima omogućimo da tamo gde žive mogu svakodnevno da dolaze, druže se i socijalizuju, uče – od upotrebe belog štapa do rada na kompjuteru za slepe
  • da se zabave i osposobe za osnovne funkcije, a tamo gde ima zdravstvenih i mentalnih preduslova, da im se obezbedi profesionalna obuka i, u krajnjem – uključivanje u društvo.

U saradnji sa lokalnim zajednicama, želimo da osnujemo centre u Beogradu, Pančevu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici, Kraljevu, Ćupriji i Jagodini.

Slepi dolaze u centar ujutro, minibusom. Tu doručkuju, ručaju, uče nove veštine, osposobljavaju se za obavljanje osnovnih funkcija. Tako rehabilitovani, slepi i slabovidi imaju šanse da vode sadržajniji i dostojanstveniji život. Dok oni borave u centru, njihove porodice – po pravilu siromašne, imaju mogućnosti da rade i privredjuju.