Pomoć slepima Srbije

Savet za pomoć slepima Srbije

Princeza Jelisaveta Karadjordjević
Božidar Djelić, političar i finansijski ekspert
Olja Ivanjicki, likovni umetnik
Prof. Dr. Jagoda Jorga, Medicinski fakultet u Beogradu
Gilhane Meier, predsednica Kluba žena stranaca u Beogradu
Goran Paskaljevic, filmski režiser
Luka Miceta, direktor agencije Tanjug
Dr. Momčilo Todorović, galerista - Radionica duše
Dr. Petar Kostić, Milosrdni fond Svetlost
Ljubomir Akstenijević, Milosrdni fond Svetlost
Ratko Lukić, Milosrdni fond Svetlost
Miroslav Ćipranić, Milosrdni fond Svetlost
Zoran Kusovac, izvršni direktor TV FOX
Prof. Jugoslav Vlahović, Fakultet primenjenih umetnosti
Prof. Nikola Vukosavljević, Fakultet likovnh umetnosti
Milan Stošić, Savez slepih Srbije
Dragiša Drobnjak, Savez slepih Srbije