Pomoć slepima Srbije

Šta želimo da uradimo?

Želimo da kroz niz akcija drasticno popravimo kvalitet zivota slepih u Srbiji.

•  Medijska kampanja budjenja svesti o ozbiljnosti ovog problema.
•  Apeli pojedincima i organizacijama
•  Izgradnja nove zgrade Doma za slepe
•  Osnivanje dnevnih boravaka za slepe u regionalnim centrima Srbije
•  Saradnja sa drzavnim institucijama koje mogu pomoci u resavanju problema (sa Vojskom Srbije – na koordinaciji civilnog sluzenja vojnog roka i pomoci hendikepiranima, sa MUP-om Srbije – kroz obuku i donaciju pasa vodica, sa medicinskim centrima – kroz zaposljavanje slepih fizioterapeuta…)
•  Pritisak na drzavne organe u cilju institucionalizacije stalne pomoci
•  Niz malih pojedinacnih projekata, od vaznosti za svakodnevni zivot slepih (Akcija 1000 stapova, humanitarni koncerti, sportska takmicenja, formiranje fono arhiva radio-drama, biblioteke na brajevoj azbuci, zvucni semafori i signalizacija za slepe na autobuskim stanicama. Osnivanje odelenja za slepe fizioterapeute pri srednjim medicinskim skolama…)